Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Gura Ialomiței

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 06/12/2022
Exemplu: 06/12/2022
Număr de înregistrare Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
4160/21 09 2022 21/09/2022 referat de aprobare al primarului referat de aprobare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''ECOO 2009'' de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului de Salubritate; afişează
4161/21 09 2022 21/09/2022 referat de aprobare al primarului referat de aprobare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si tarifelor practicate de catre operatorul serviciului de salubrizare pe raza comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita; afişează
4159/21 09 2022 21/09/2022 referat de aprobare al primarului referat de aprobare privind aprobarea Contractului de delegare prin atribuire directa a gestiunii serviciului public de salubrizare a deseurilor municipale in judetul Ialomita; afişează
27/21 09 2022 21/09/2022 proiect de hotarare proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si tarifelor practicate de catre operatorul serviciului de salubrizare pe raza comunei Gura Ialomitei afişează
26/21 09 2022 21/09/2022 proiect de hotarare proiect de hotarare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''ECOO 2009'' de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului de Salubritate; afişează
25/21 09 2022 21/09/2022 proiect de hotarare proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin atribuire directa a gestiunii serviciului public de salubrizare a deseurilor municipale in judetul Ialomita; afişează
4135/21 09 2022 21/09/2022 situatie cum a votat fiecare consilier local situatie privind votul fiecarui consilier si hotararile adoptate in sedinta ordinara din data de 15 09 2022 afişează
4135/21 09 2022 21/09/2022 cum a vota fiecare consilier si hcl adoptate in sedinta din 15 09 2022 situatie privind votul fiecarui consilier si hotararile adoptate in sedinta ordinara din data de 15 09 2022 afişează
4119/16 09 2022 16/09/2022 minuta sedinta consiliul local minuta sedinta ordinara din data de 15 09 2022 afişează
44/15 09 2022 15/09/2022 hotarare consiliul local hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului concesionat conform contractului de concesiune nr. 1227/20 03 2009 incheiat intre Consiliul Local Gura Ialomitei, judetul Ialomita si SC GREEN HARVEST SRL afişează

Pagini